Arhivă Programe de formare 2018-2019

Program de formare ”Introducere și actualizare de date în SIIIR”

 19 decembrie 2018  08:22:50

În perioada 26.11.2018 – 15.12.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Introducere și actualizare de date în SIIIR”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din personal didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ din județul Tulcea, cu atribuții în utilizarea și administrarea […]

Activitate de formare a metodiștilor I.S.J. Tulcea

 11 decembrie 2018  14:09:19

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în data de 7.12.2018, activitatea de formare a metodiștilor I.S.J. Tulcea, cadre didactice selectate în corpul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2018-2019, care nu au parcurs în anii școlari precedenți „Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” din Oferta de formare C.C.D. Tulcea. Activitatea […]

Program de formare ”Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din învățământul preșcolar 2018”

 21 noiembrie 2018  05:43:49

În perioada 9.11 – 17.11. 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”, avizat de Ministerului Educației Naționale cu durata de 24 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau la grupele de preșcolari în anul școlar 2018-2019, în gradinițele din […]

Program de formare JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor

 20 noiembrie 2018  14:06:13

O grupă formată din 25 cadre didactice din școlile tulcene a finalizat activitățile de formare din cadrul programului în format blended learning “JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”, furnizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Formatori implicați și participanți motivați să își consolideze rolul de a […]

Program de formare ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare” – 2018

 17 octombrie 2018  12:34:16

În perioada septembrie-octombrie 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al Ministerului Educației Naționale, cu durata de 16 ore. Grupa a fost constituită din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019, în școlile din mediul […]