În perioada 26.11.2018 – 15.12.2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare ”Introducere și actualizare de date în SIIIR”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din personal didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ din județul Tulcea, cu atribuții în utilizarea și administrarea SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Managementul unităților de învățământ – gestionarea datelor privind structura și organizarea unităților școlare”, ”Managementul elevilor – introducere și actualizare date”, ”Resurse umane – introducerea datelor privind personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic”, ”Resurse materiale – introducere și actualizare date”, ”Date statistice, plan de școlarizare, rețea școlară”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
– abilitarea responsabililor SIIIR din unitățile școlare privind utilizarea și administrarea sistemului informatic;
– abilitarea responsabililor SIIIR privind introducerea și actualizarea datelor la nivel de utilizator.
Formator: Babușcă Mariana Camelia – I.S.J. Tulcea
Responsabil program: – Prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea