Anunțuri

REVISTA ON-LINE

 13 aprilie 2018  10:23:09

Personalul didactic și didactic auxiliar este invitat să publice articole în următorul număr al revistei on-line ”Convorbiri didactice”, care va apărea la sfârșitul lunii aprilie. Așteptăm cu interes materialele realizate. Responsabil cu preluarea articolelor este prof. metodist Nicolae ARITON – adresa de email: nicolaeariton@yahoo.com , tel. 0736351892.

Un nou program de formare acreditat M.E.N.

 13 aprilie 2018  10:13:53

Casa Corpului Didactic Tulcea a obținut acreditarea M.E.N. pentru un nou program de formare intitulat ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, conform O.M.E.N nr.3343/16.03.2018. Grupul țintă este format din cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori diriginți și consilieri școlari, având o durată de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile. […]

Eliberare atestate program de formare ”Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic” – seria 2017-2018

 30 martie 2018  13:12:29

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ”Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic”, la sediul din Tulcea, str. Alunișului nr.7, începând de luni, 2.04.2018, conform programului de eliberare atestate/adeverințe afișat pe site-ul www.ccdtulcea.ro. Vă rugăm să aveți în vedere Precizările privind eliberarea atestatelor publicate AICI. LISTA ABSOLVENȚI Informații […]

Eliberare atestate program de formare ”Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar” – seria 2017-2018

 30 martie 2018  13:10:50

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ” Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, la sediul din Tulcea, str. Alunișului nr.7, începând de luni, 2.04.2018, conform programului de eliberare atestate/adeverințe afișat pe site-ul www.ccdtulcea.ro. Vă rugăm să aveți în vedere Precizările privind eliberarea atestatelor publicate AICI. LISTA ABSOLVENȚI Informații suplimentare se pot […]