Anunțuri

Curs de învățare a limbii chineze

 17 februarie 2020  12:04:39

Cursul de învățare a limbii chineze continuă la Casa Corpului Didactic Tulcea, în cadrul parteneriatului încheiat cu Institutul Confucius din cadrul Universității Transilvania din Brașov. În cadrul sesiunilor săptămânale de formare, cursanții au oportunitatea de a se iniția în vorbirea și scrierea limbii chineze și de a cunoaște cultura chineză, sub coordonarea noului lector voluntar […]

Anunț depunere documentații programe de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” și ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional” în vederea acreditării M.E.C.

 17 februarie 2020  12:03:49

Casa Corpului Didactic Tulcea depune, spre acreditare M.E.C., documentațiile elaborate pentru două programe de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, respectiv ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”. Programul de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, propus spre acreditare, are 40 de ore, 10 CPT, scopul acestuia fiind dezvoltarea […]

În atenția cadrelor didactice_Înscrieri programe de formare semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020

 3 februarie 2020  11:15:24

Vă anunțăm că în secțiunea Înscrieri on-line poate fi consultată lista programelor de formare care se vor desfășura în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. Persoanele interesate se vor înscrie prin accesarea formularului de înscriere din dreptul cursului pentru care optează. Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic […]

Anunț depunere documentație program de formare Managementul comunicării și relații publice în vederea acreditării MEC

 21 noiembrie 2019  13:03:04

Casa Corpului Didactic Tulcea a trimis spre acreditare M.E.C. documentația elaborată pentru programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, în calitate de furnizor. Documentația programului de formare a fost elaborată cu respectarea legislației în vigoare privind acreditarea programelor de formare, aceasta intrând în perioada următoare într-un proces de analiza și evaluare de către Comisia […]

Anunț selecție proiect CRED 118327

 21 noiembrie 2019  13:02:34

Casa Corpului Didactic Buzău anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Detalii AICI