Anunțuri

Pregătire număr nou revista online ”Convorbiri didactice”

 22 februarie 2021  11:30:47

Casa Corpului Didactic Tulcea pregătește un număr nou al revistei online ”Convorbiri didactice” https://ccdtulcea.ro/wp/revista-online/ , ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194, care va fi publicat în luna martie 2021. Persoanele care doresc publicarea unui articol în revista online sunt rugate să transmită materialul la adresa de mail mara.ivan@ccdtulcea.ro până la data de 14 martie 2021. Articolele vor […]

Program de formare online ” Curs de perfecționare secretar”

 19 februarie 2021  09:35:54

În perioada 15.02.2021-03.03.2021, se desfășoară programul de formare „Curs de perfecționare secretar”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupul țintă vizat de program este personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar). Programul de formare oferă formabililor oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile de comunicare și organizare a activității, de […]

În atenția cadrelor didactice

 16 februarie 2021  08:16:23

ECDL ROMANIA a lansat campania Teach Smart şi modulul ECDL Pedagogie digitală, pentru a susţine şi a promova cadrele didactice care, prin activitățile lor, integrează și folosesc tehnologia în predare la clasă. Teach Smart este un demers care îşi propune să susțină şi să promoveze cadrele didactice care generează schimbări pozitive, prin realizarea unei educații […]

Curs de formare online ”Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător”, grupa 1

 15 februarie 2021  11:48:42

În perioada 12.02.2021-11.03.2021, se desfășoară programul de formare „Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător”, grupa 1, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore. Grupa este alcătuită din 18 cadre didactice care s-au înscris pe pagina web https://ccdtulcea.ro/wp/inscrieri-online-cursuri/. Cursul se adresează cadrelor didactice care au un nivel scăzut […]

Anunț depunere documentații programe de formare online ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” și ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală” în vederea acreditării M.E.C.

 15 februarie 2021  11:47:38

Casa Corpului Didactic Tulcea a depus spre acreditare M.E.C., documentațiile elaborate pentru două programe de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, respectiv ”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”. Programele de formare se vor desfășura în regim online pe platforma de eLearning a Casei Corpului Didactic Tulcea: www.ccdtl.reteauaedu.ro. Programul de formare ”Școala și […]

În atenția cadrelor didactice

 8 februarie 2021  16:58:07

Casa Corpului Didactic Tulcea a primit avizul Comisiei de Acreditare Specializate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării pentru desfășurarea în regim online a următoarelor programe de formare acreditate: 1. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, 40 ore, 10 CPT; 2. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul ”A Doua Șansă”, 40 ore, 10 CPT; 3. Abilități de […]