Anunțuri

Ultimele grupe pentru programele de formare ”Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar” și ”Modalități de formare a competențelor cheie ale preșcolarului și școlarului mic”

 16 octombrie 2017  05:32:40

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță organizarea ultimelor grupe de formabili pentru programele de formare ”Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar”, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile, acreditat prin O.M. Nr. 3150/30.01.2015 și ”Modalități de formare a competențelor cheie ale preșcolarului și școlarului mic”, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile, acreditat prin O.M. […]

Program de formare acreditat M.E.N. pentru personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

 16 octombrie 2017  05:31:07

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță organizarea programului de formare “Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală”, acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, cu durata de 102 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile. Programul se adresează atât personalului didactic de predare, cât și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Pentru înscriere completați […]