Anunțuri

Proiectele de legi ale educației – „România Educată”

 1 august 2022  13:34:48

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectele legilor educației! Un feedback expus în mod constructiv privind posibile soluții de îmbunătățire a documentelor legislative poate fi transmis pe adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro, în intervalul 13 iulie – 24 august 2022. Proiectele de legi ale educației – „România Educată” pot fi consultate pe pagina web a […]

Lansarea numărului 30 revista online „Convorbiri didactice”

 1 august 2022  13:34:07

Casa Corpului Didactic Tulcea anunță publicarea numărului 30 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194. În noul număr sunt publicate articole scrise de către cadre didactice din județul Tulcea. Noul număr poate fi studiat accesând www.ccdtulcea.ro , secțiunea Revista on line.

Act normativ acreditare programe de formare

 25 iulie 2022  10:31:02

În Monitorul Oficial al României nr.722 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicată Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelo didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OME nr.4224/6.07.2022. Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei aprobate prin OME nr.4224/2022, se abrogă Ordinul ministrului […]

Act normativ reglementare activități mentorat baze de practică pedagogică, an școlar 2022-2023

 25 iulie 2022  10:29:10

În Monitorul Oficial al României nr.725 din 19.07.2022, Partea I, a fost publicat OME nr.4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023. Documentul normativ reglementează organizarea și desfășurarea activităților […]

Număr nou revista online ”Convorbiri didactice” iunie 2022

 28 iunie 2022  10:36:36

A fost publicat numărul 29 al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194, care include articole realizate de cadre didactice din județul Tulcea. Acest număr poate fi accesat pe pagina web https://ccdtulcea.ro, secțiunea Revista online  . Ca urmare a numărului mare de articole preluate de colectivul de redacție, în lunile iulie și august 2022 […]

Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

 26 mai 2022  12:54:30

În perioada 28 mai – 8 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și persoane înscrise […]

Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ

 26 mai 2022  12:53:58

În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, cu durata de 16 ore. Grupul țintă este format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la […]

Curs de perfecționare pentru bibliotecari

 26 mai 2022  10:36:26

În perioada 26.05.2022-09.06.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă avizat de Ministerul Educației ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă cuprinde bibliotecari școlari din municipiu și județ. Tematica cursului vizează planificarea şi organizarea activității din bibliotecă, cunoașterea și promovarea produselor/serviciilor specifice şi a noilor tehnologii de […]