Anunțuri

  Ultimele înscrieri la cursuri în semestrul I

 12 noiembrie 2018  12:06:12

În secțiunea Înscriere online cursuri găsiți formularele de înscriere la programele de formare pentru care mai sunt cel mult...

  Notă informativă cadre didactice

 12 noiembrie 2018  11:56:39

În documentul Notă informativă pe care îl găsiți AICI, predat responsabilului cu formarea continuă la întâlnirea din octombrie, găsiți...

  Notă informativă bibliotecari școlari/responsabili CDI

 12 noiembrie 2018  11:55:56

În documentul Notă informativă bibliotecari/responsabili CDI pe care îl găsiți AICI, predat la Consfătuirea din octombrie, găsiți informații privind...

  Anunț avizare ofertă

 12 noiembrie 2018  11:52:06

În atenția personalului didactic și didactic auxiliar Oferta de formare pentru anul 2018-2019 a fost avizată de M.E.N. prin...

  Atelier MobilitatE+ organizat de ANPCDEP la Casa Corpului Didactic Tulcea

 25 octombrie 2018  08:43:20

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează Atelierul MobilitatE+ în locația Casa Corpului...

  Activitate metodică semestrială a responsabililor cu formare continuă (RFC)

 25 octombrie 2018  08:42:41

Casa Corpului Didactic Tulcea organizează miercuri, 24.10.2018, ora 14, la sediul C.C.D. Tulcea, activitatea metodică semestrială a responsabililor cu...

  Consfătuirea semestrială a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI

 25 octombrie 2018  08:42:13

Casa Corpului Didactic Tulcea organizează joi, 25.10.2018, ora 14, la sediul C.C.D. Tulcea, Consfătuirea semestrială a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI....

Programe de formare

În perioada septembrie-octombrie 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din...

Evenimente

Echipa de implementare a Casei Corpului Didactic Tulcea, partener în Proiectul POCU ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru...