Anunțuri

  În atenția cadrelor didactice_Înscrieri programe de formare semestrul I, an școlar 2019-2020

 8 octombrie 2019  09:47:06

Lista programelor de formare acreditate/avizate care vor fi organizate în semestrului I, an școlar 2019-2020, a fost actualizată și...

  Oportunitate program de formare online, gratuit pentru cadrele didactice

 8 octombrie 2019  08:49:19

Cadrele didactice au oportunitatea parcurgerii unui program de formare gratuit ”LIDER ÎN SCHIMBURI DE TINERI – curs online”, oferit...

Programe de formare

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru...

Evenimente

În cadrul parteneriatului dintre Casa Corpului Didactic Tulcea și Penitenciarul Tulcea, în data de 11 iunie 2019, s-a desfășurat...