Începând cu luna mai 2024, programele de formare continuă acreditate/avizate, furnizate de Casa Corpului Didactic Tulcea, pot fi achitate și cu cardul de primă de carieră didactică/profesională.
Plata se realizează prin POS, la sediul Casei Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului, nr.7, birou secretariat, de luni până vineri, exclusiv în intervalul orar 15:00-19:00. În cazul solicitării pentru eliberarea de factură, persoana care achită trebuie să prezinte și cartea de identitate.