Protecția datelor cu caracter personal

CCD Tulcea este operator de date cu caracter personal. Prin politicile sale, instituţia noastră este preocupată de protecţia datelor personale şi implementează permanent măsuri de protecţie şi securitate a datelor personale ale beneficiarilor, angajaţilor şi a altor persoane fizice cu care colaborează.

I. Prelucrarea datelor la nivelul C.C.D. Tulcea:
1) Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces
b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție
c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

II. Legislatie relevantă:
1. Regulamentul 679/2016;
2. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
3. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

III. Link-uri utile:
1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)
3. Grupul de Lucru Art. 29

IV. RESPONSABILUL PENTRU PROTECŢIA DATELOR

Pentru orice informaţie privind protecţia datelor personale, ori dacă semnalaţi nereguli în ce priveşte respectarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR), vă rugăm trimiteţi un mesaj către responsabilul pentru protecţia datelor personale la nivelul CCD Tulcea, la adresa de email: contact@ccdtulcea.ro
Atribuţiile principale ale DPO sunt următoarele:
• de a informa şi consilia CCD Tulcea, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
• de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii referitoare la protecţia datelor;
• de a coopera cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [ANSPDCP] şi de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
• de a ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Informatii avizate şi detaliate privind noul Regulament General de Protecţia Datelor se pot consulta pe site-ul oficial al ANSPDPC: http://www.dataprotection.ro

Notă: Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie să fie datată și semnată. Durata medie de completare a fiecărui formular este de aproximativ 3 minute, iar scopul colectării informațiilor este de a se permite identificarea corectă a persoanei în vederea soluționării cererii.

Protecția datelor GIMNAZIAL

Protecția datelor LICEAL