Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în data de 7.12.2018, activitatea de formare a metodiștilor I.S.J. Tulcea, cadre didactice selectate în corpul de metodiști la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în anul școlar 2018-2019, care nu au parcurs în anii școlari precedenți „Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” din Oferta de formare C.C.D. Tulcea.
Activitatea de formare a abordat următoarele teme specifice: Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor şcolare; Inspecția de specialitate – scop, obiective, tipuri, etape; Sistemul de competențe al profesiei didactice; Strategii de consiliere a cadrelor didactice privind dezvoltarea profesională/evoluție în carieră; Documente specifice inspecției școlare de specialitate – aplicații; Deontologie și comunicare în inspecția școlară.
Cadrele didactice participante au primit informații privind desfășurarea activității lor în cadrul inspecției tematice și inspecției de specialitate în calitate de profesori metodiști ai I.S.J. Tulcea.
Formator: Prof. Ranciu Mioara – inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea;
Responsabil activitate de formare: Prof. metodist Cherciu Cristina, C.C.D. Tulcea