Program de formare ”Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din învățământul preșcolar 2018”

În perioada 9.11 – 17.11. 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preșcolar”, avizat de Ministerului Educației Naționale cu durata de 24 ore.
Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice care predau la grupele de preșcolari în anul școlar 2018-2019, în gradinițele din mediul urban și rural ale județului Tulcea.
Cursanții au avut oportunitatea să își consolideze competențe în desfășurarea, planificarea și proiectarea demersului didactic, activităților integrate și proiectelor tematice, metodelor moderne de predare – evaluare, precum și importanța și rolul familiei, a mediului educațional în dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.
Modul de abordare a conținuturilor de către formator prin tratarea tematicilor cu exemple relevante și variate și aplicații practice au dus la consolidarea competențelor vizate de programa cursului de formare.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru învățământul preșcolar.

Formator: Mincu Steliana – inspector școlar pentru educație timpurie, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: Sbârnea Doina, bibliotecar C.C.D. Tulcea