O grupă formată din 25 cadre didactice din școlile tulcene a finalizat activitățile de formare din cadrul programului în format blended learning “JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”, furnizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.
Formatori implicați și participanți motivați să își consolideze rolul de a orienta și consilia elevii pentru a alege traseul potrivit de educație și formare.
Formabilii și-au dezvoltat competențe privind utilizarea adecvată a noțiunilor asociate cu instrumentele de învățare online, accesarea programului de învățare online JOBS, comunicarea cu ceilalți actori în procesul de instruire conform regulilor specifice comunicării online.
Cursul a avut loc la Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 27 octombrie – 17 noiembrie 2018.