În perioada septembrie-octombrie 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare”, program prioritar al Ministerului Educației Naționale, cu durata de 16 ore.
Grupa a fost constituită din cadre didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019, în școlile din mediul urban și rural ale județului Tulcea.
Obiectivele formării au vizat consolidarea competențelor privind planificarea și proiectarea demersului didactic, managementul procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare, comunicarea și relaționarea cu elevii, evaluarea.
Programul de formare a avut un impact pozitiv asupra formabililor, aceștia apreciind modalitatea de abordare a modulelor de către formator, tematicile relevante pentru activitatea la clasă și activitățile cu caracter practic desfășurate în scopul dezvoltării competențelor care derivă din curriculumul pentru ciclul primar- achiziții fundamentale.

Formator: Ranciu Mioara – inspector școlar general adjunct, I.S.J. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea