Arhivă Programe de formare 2018-2019

Formare proiect ACCED, POCU 106346 – grupa 4

 2 octombrie 2019  06:02:32

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin […]

Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

 10 iulie 2019  09:25:03

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 27.06.2019 – 04.07.2019 programul de formare ”Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, program avizat M.E.N., gratuit, cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili, constituită din cadre didactice debutante, candidaţi pentru […]

”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”- grupa 1

 13 iunie 2019  11:41:55

În perioada aprilie-iunie 2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, pentru o primă grupă de cursanți, programul de formare ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”, acreditat M.E.N., cu o durată de 40 de ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile. Programul de formare a oferit oportunitatea cadrelor didactice participante de […]

Curs de învățare a limbii chineze, an școlar 2018-2019

 13 iunie 2019  11:41:01

S-a încheiat cu succes cursul de învățare a limbii chineze pentru cursanții care au avut oportunitatea să continue la nivel inițiere sau avansat învățarea limbii și culturii chineze în perioada noiembrie 2018 – iunie 2019, în locația Casa Corpului Didactic Tulcea. Organizarea programului de învățare a limbii chineze face parte din proiectul de formare ”Limbă […]

Program de formare ”Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”

 3 iunie 2019  10:00:36

Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat în perioada martie-mai 2019, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, programul de formare continuă „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”, cu durata de 24 ore, avizat M.E.N.. Grupa de formabili constituită din 26 cadre didactice din învăţământul preuniversitar din municipiul și județul Tulcea, a […]

Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor JOBS

 28 mai 2019  11:19:10

În perioada 19-25 mai 2019, în cadrul Casei Corpului didactic Tulcea, s-a desfășurat programul de formare „JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevi”, furnizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Grupul țintă a acestui program îl constituie personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, grupa fiind alcătuită […]