”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”- grupa 1

În perioada aprilie-iunie 2019, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat, pentru o primă grupă de cursanți, programul de formare ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”, acreditat M.E.N., cu o durată de 40 de ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile.
Programul de formare a oferit oportunitatea cadrelor didactice participante de a-și clarifica noțiuni legate de consilierea/orientarea/integrarea socio-psihopedagogică a elevilor, tipuri, modalități și etape de consiliere școlară. Sesiunile de formare au avut drept scop dezvoltarea competențelor formabililor privind proiectarea unor strategii viabile de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihotrope și utilizarea de tehnici pentru dezvoltarea abilităților de viață la elevi.

Formator: Batiste Jenica, profesor consilier școlar, director adjunct Școala Gimnazială Nr.12 Tulcea
Responsabil program: Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea