Formare proiect ACCED, POCU 106346 – grupa 4

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin O.M. nr. 5031/26.08.2016, 40 ore, 10 CPT, pentru a patra grupă formată din cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului, care provin din școlile parteneri asociați.
Programul de formare se încadrează în Activitatea 2. Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS, respectiv A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare.
Sesiunile de formare ale grupei 4_ACCED au avut loc în perioada 18.05.2019-29.06.2019, în locația ”Liceul Tehnologic Topolog, județul Tulcea”, înregistrându-se un număr de 18 absolvenți.
Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă.