Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în perioada 27.06.2019 – 04.07.2019 programul de formare ”Programul de pregătire pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante”, program avizat M.E.N., gratuit, cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili, constituită din cadre didactice debutante, candidaţi pentru ocuparea posturilor/catedrelor titularizabile și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învăţământul preuniversitar, a parcurs următoarele module ale programului: Curriculum și proiectare școlară; Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/ Forme de organizare a procesului de învățământ (frontal, grupal și individual)/Interacțiunea obiective-conținuturi-strategii în instruirea școlară; Elemente de psihopedagogie școlară.
Cursul a reprezentat o oportunitate pentru cadrele didactice de a aprofunda cunoștințele despre curriculum și proiectare școlară, teorii pedagogice, strategii didactice, metode didactice moderne, dar și noţiuni de psihopedagogie școlară înaintea susținerii examenului naţional de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor vacante. Îmbinând elementele de teorie cu cele de aplicație, activitatea de formare a răspuns nevoii de formare a cadrelor didactice și de dezvoltare a competenţelor profesionale și transversale.

Formatori:
Ranciu Miora- inspector școlar general adjunct , I.S.J. Tulcea
Chistrugă Valea- profesor învățământ primar, Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea
Bumbac Carmen-Gabriela- director, Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea

Responsabil program: – Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea