Înscriere la cursurile de formare din cadrul proiectului CRED

ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE DIN CADRUL
PROIECTULUI POCU
”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISA PENTRU TOȚI”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

În vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” și constituirea grupelor de formabili care vor începe activitățile de formare în septembrie 2019 în cadrul proiectului, fiecare cadru didactic selectat de I.S.J.Tulcea, la propunerea unităților de învățământ, va întocmi dosarul conform cerințelor din Anexa 1 atașată.
Dosarele se vor transmite scanat pe adresa de mail liliana.coman@educred.ro sau pe fax la: 0240 511379 și letric la sediul C.C.D. Tulcea, str.Alunișului nr.7.
Termenul de depunere în format scanat și letric este 09.07.2019.
Vă mulțumim!