Program de formare ”Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”

Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat în perioada martie-mai 2019, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, programul de formare continuă „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”, cu durata de 24 ore, avizat M.E.N.. Grupa de formabili constituită din 26 cadre didactice din învăţământul preuniversitar din municipiul și județul Tulcea, a parcurs în manieră interactivă tematicile cursului: Cyberbullying; dependenţa de Internet; abordarea și integrarea noilor tehnologii într-un mod creativ, util și sigur în viața copiilor și în procesul educațional. În lunile aprilie și mai, cadrele didactice au aplicat cunoștințele acumulate la curs în activități practice cu elevii, părinții și cadrele didactice ce au avut ca tematică: ”Dependența de internet” și ”Știri false”. Scopul activităților a fost de conștientizare a potenţialelor riscuri asociate cu folosirea Internetului și a modalităților de protecție a datelor cu caracter personal, dar și de identificare a surselor sigure de informare on-line.
Formator voluntar: Cherciu Cristina- Sinduța, prof.metodist C.C.D. Tulcea