Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor JOBS

În perioada 19-25 mai 2019, în cadrul Casei Corpului didactic Tulcea, s-a desfășurat programul de formare „JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevi”, furnizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Grupul țintă a acestui program îl constituie personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, grupa fiind alcătuită din 25 de cadre didactice din unitățile de învățământ tulcene. Formabilii și-au dezvoltat competențe privind învățarea online, instrumente de creare de conținut online interactive, centrarea pe elev și pe rezultatele învățării, învățarea prin cooperare/colaborativă, cariera și managementul carierei, înțelegerea pieței muncii și alegerea profesiei.
Formatorii programului au fost prof. Urduzan Anca și prof. Felegean Daniela.