Arhivă Programe de formare 2018-2019

Formarea cadrelor didactice din unitățile școlare din județul Tulcea în proiectul ”ACCED”, POCU 106346 grupele 1, 2, 3

 8 mai 2019  05:12:21

În cadrul Proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin O.M. nr. 5031/26.08.2016, 40 ore, 10 CPT, pentru trei grupe formate […]

Curs de învățare a limbii chineze

 28 martie 2019  08:09:52

Sesiunile de învățare a limbii și culturii chineze continuă la Casa Corpului Didactic Tulcea. Lectorul chinez, voluntar, Shao Hui desfășoară împreună cu formabilii activități interesante într-un format atractiv și motivant.

Curs de învățare a limbii engleze

 11 martie 2019  11:16:08

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în perioada 20.01.2019-10.03.2019, programul de formare „Curs de învățare a limbii engleze”, program avizat M.E.N. cu durata de 30 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, precum și beneficiari proveniți din alte instituții. Au fost parcurse următoarele module: Modulul 1 Abilităţi de înţelegere; […]

Program de formare „Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” – grupa 2, seria 2018-2019

 28 februarie 2019  07:16:17

În perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, la Casa Corpului Didactic Tulcea s-a desfășurat programul de formare “Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală” acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, cu durata de 102 ore și finalizat cu acordarea a 25 de credite profesionale transferabile, pentru o grupă de formabili. Grupa de formabili a fost constituită […]

Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană

 13 februarie 2019  08:18:17

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în luna ianuarie 2019 programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore. Grupa de formabili a fost constituită din responsabili cu proiectele educaționale din școli, consilieri educativi și alte cadre didactice interesate. Calendarul activităților programului de formare a […]

„Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – grupa 1, seria 2018-2019

 19 decembrie 2018  08:24:04

În perioada 23 noiembrie – 15 decembrie 2018, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, program acreditat prin O.M. nr. 5031/26.08.2016, cu durata de 40 ore și finalizat cu acordarea a 10 credite profesionale transferabile, la care au participat 24 cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul […]