Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat, în perioada 20.01.2019-10.03.2019, programul de formare „Curs de învățare a limbii engleze”, program avizat M.E.N. cu durata de 30 ore. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, precum și beneficiari proveniți din alte instituții. Au fost parcurse următoarele module: Modulul 1 Abilităţi de înţelegere; Modulul 2. Abilităţi de comunicare orală; Modulul 3. Abilităţi de citire; Modulul 4. Abilităţi de scriere.
Cursanții au apreciat modul de abordare a conținuturilor, predarea-învățarea în manieră interactivă, crearea contextelor pentru inițializarea conversațiilor și aplicarea cunoștințelor dobândite în practică. Suportul de curs și informațiile achiziționate au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea abilităților de vorbire, ascultare, citire și scriere în limba engleză, sub îndrumarea formatorului, prof. Mihaela Visterneanu.
Responsabil program: prof. metodist Nicolae Ariton, C.C.D. Tulcea