Sesiunile de învățare a limbii și culturii chineze continuă la Casa Corpului Didactic Tulcea.
Lectorul chinez, voluntar, Shao Hui desfășoară împreună cu formabilii activități interesante într-un format atractiv și motivant.