Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană

Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în luna ianuarie 2019 programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, program avizat M.E.N., cu durata de 24 de ore.
Grupa de formabili a fost constituită din responsabili cu proiectele educaționale din școli, consilieri educativi și alte cadre didactice interesate.
Calendarul activităților programului de formare a cuprins următoarele module:
”Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”, ”Proiecte de granturi, parteneriate strategice și mobilități”, ”Ghidurile aplicantului/Formulare specifice”.
Formabilii au avut oportunitatea să-și formeze și dezvolte competențe privind:
– cunoașterea și abordarea proiectelor cu finanțare europeană ca pe o oportunitate care asigură cadrelor didactice dezvoltarea profesională și personală;
– cunoașterea documentelor de referință specifice acestor proiecte: ghiduri, formulare, cereri de finanțare, portofolii;
– abilitarea cadrelor didactice în completarea formularelor specifice de aplicație;
– identificarea unor modalități și instrumente care să faciliteze dezvoltarea de parteneriate strategice și de mobilitate în spațiul european, pentru elevi și profesori.

Formator: Peiciu Marinela – inspector școlar pentru proiecte educaționale – I.S.J. Tulcea

Responsabil program: – Prof. metodist Cristina Cherciu, C.C.D. Tulcea