Arhivă Programe de formare 2021-2022

Curs de perfecționare pentru bibliotecari

 10 iunie 2022  09:52:09

În perioada 26 mai 2022 – 09 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă a fost alcătuit din 19 bibliotecari școlari care își desfășoară activitatea în unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Tematica programului de formare […]

Program de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, grupa 2

 29 aprilie 2022  07:37:14

În perioada 17 martie – 28 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea. Pe parcursul a 40 de ore, în sesiuni de formare desfășurate online sincron/asincron, absolvenții au abordat module tematice vizând dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bulliyng-ului, importanța parteneriatului […]

Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 2

 29 aprilie 2022  05:49:38

În perioada 4 martie – 26 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea, grupa 2, seria 2021-2022, grup țintă personal didactic și didactic auxiliar angajat în învățământul preuniversitar. Sub coordonarea formatorului Mihaela Spătaru, pe parcursul […]

Program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, grupa 1

 14 aprilie 2022  13:26:57

În perioada 04.03.2022-11.04.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Vrancea și Sibiu. Programul de formare a dezvoltat cadrelor didactice participante competențe de aplicare a strategiilor […]

Program de fomare_Profesor și Părinte AZI

 14 martie 2022  12:49:13

În perioada 16 decembrie 2021 – 11 martie 2022 s-a desfășurat programul de formare ,,Profesor și Părinte AZI”, cu durata de 80 ore, 20 credite profesionale transferabile, furnizat de Asociația Proacta EDU în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, pentru 2 grupe de cadre didactice din județul Tulcea. Programul a abordat relația părinte – școală […]

Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1

 7 martie 2022  13:01:03

În perioada 03.12.2021 – 28.02.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1, cu durata de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă a cuprins personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematica […]

Program de formare „Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, grupa 1

 7 martie 2022  13:00:19

În perioada 11.01.2022-2.03.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în regim online programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației „Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, grupa 1, cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile (CPT), pentru o grupă de formabili, personal didactic de predare și personal […]

Programul de formare ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, grupa 1

 18 februarie 2022  04:39:21

În perioada 4 decembrie 2021 – 16 februarie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare acreditat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 ore, 10 credite profesionale transferabile. Cursul s-a desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ . Pe parcursul celor patru module, cursanții au abordat […]