Program de formare ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, grupa 1

În perioada 04.03.2022-11.04.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili a fost constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Vrancea și Sibiu. Programul de formare a dezvoltat cadrelor didactice participante competențe de aplicare a strategiilor de lucru eficiente pentru dezvoltarea unor practici incluzive, de combatere a discriminării și a comportamentelor discriminatorii, de incluziune a elevilor cu cerințe educative speciale în școala de masă, de aplicare a strategiilor și instrumentelor pentru asigurarea accesului egal la educație tuturor copiilor.
Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, fiind susținute de formatorii: conferențiar universitar doctor, Petre Raluca Brîndușa, psiholog Ilie Cătălina-Aurelia și profesor Cherciu Cristina-Sinduța.