Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat online, joi, 14 aprilie 2022, atelierul de dezvoltare profesională cu tema ”Bune practici în utilizarea platformelor și a resurselor educaționale deschise în cadrul bibliotecilor și CDI-urilor – exemple de bune practici”, la care au participat 40 bibliotecari școlari și responsabili ai centrelor de documentare și informare din unitățile de învățământ din județul Tulcea. Activitatea a fost susținută de către Veronica Gabriela Geambașu, profesor documentarist la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Tulcea și coordonată de profesor metodist cu atribuții delegate pentru Compartimentul Bibliotecă, Nicolae Ariton.