În perioada 26 mai 2022 – 09 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat ”Curs de perfecționare pentru bibliotecari”, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 24 de ore. Grupul țintă a fost alcătuit din 19 bibliotecari școlari care își desfășoară activitatea în unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Tematica programului de formare a cuprins aspecte privind planificarea şi organizarea activității din bibliotecă, cunoașterea și promovarea produselor/serviciilor şi a noilor tehnologii de informare, parteneriatul școlar în biblioteca școlară. Cursul a fost susținut de formator Geambașu Veronica Gabriela și s-a desfășurat online, sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro.
Responsabil program: profesor metodist cu atribuții de bibliotecar, Ariton Nicolae