În perioada 28 mai – 7 iunie 2022 , Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat ”Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”, curs avizat de Ministerul Educației cu durata de 16 ore. Grupul țintă a fost format din cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar înscrise la examenul naţional de definitivare în învățământ în anul școlar 2021-2022.
Tematica cursului a vizat Teoria și metodologia curriculumului național integrat, integrarea resurselor digitale în practici educaționale deschise, rolul strategiilor didactice în eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare, elemente de evaluare educațională.
Echipa de formatori a fost alcătuită din profesorii Vasilica Pavel și Carmen-Gabriela Bumbac.
Programul de formare s-a desfășurat online, sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil program: profesor Laura Aurelia Șerban.