Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 06.06.2022-12.06.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data

 

Număr ore Număr participanți
1. Profesor și părinte azi – grupa 3 06.06.2022 2 ore 35 cadre didactice
2. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 06.06.2022 3 ore 25 cadre didactice
3. Curs de perfecționare pentru bibliotecari 06.06.2022 3 ore 19 cadre didactice
4. Profesor și părinte azi – grupa 3 07.06.2022 3 ore 35 cadre didactice
5. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 07.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
6. Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel II – grupa 1 08.06.2022 3 ore 25 cadre didactice
7. Profesor și părinte azi – grupa 3 08.06.2022 3 ore 35 cadre didactice
8. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 08.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
9. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 08.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
10. Profesor și părinte azi – grupa 3 09.06.2022 3 ore 35 cadre didactice
11. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 09.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
12. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 09.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
13. Profesor și părinte azi – grupa 3 10.06.2022 2 ore 35   cadre didactice
14. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 1 11.06.2022 2 ore 25 cadre didactice
15. Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2 – grupa 2 11.06.2022 2 ore 25 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

 

 

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura