În perioada 16 decembrie 2021 – 11 martie 2022 s-a desfășurat programul de formare ,,Profesor și Părinte AZI”, cu durata de 80 ore, 20 credite profesionale transferabile, furnizat de Asociația Proacta EDU în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, pentru 2 grupe de cadre didactice din județul Tulcea.
Programul a abordat relația părinte – școală – profesor în 6 module: Rolurile profesorului/Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului/Copii cu nevoi speciale/Stiluri de parenting/Situaţii familiale atipice/Comunicare. Pe parcursul sesiunilor de formare, desfășurate online sincron/asincron, cadrele didactice și-au dezvoltat competențe şi aptitudini necesare realizării unor parteneriate profesor – părinţi, funcţionale şi eficiente, în vederea creşterii performanțelor şcolare ale elevilor şi scăderea abandonului şcolar.
Participanții au apreciat conţinuturile abordate, acestea facilitând achiziția de informații teoretice și practice privind dezvoltarea și evaluarea copiilor și dobândirea unor competențe complementare privind comunicarea, interacţiunea şi managementul în cadrul grupurilor de părinţi.
Formatorii programului: psiholog Lavinia-Nicoleta Malcea și profesorii Ileana Gălățescu și Cristina-Sinduța Cherciu
Coordonator program: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța