Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 28.02.2022-06.03.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.        Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 04.03.2022 4 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
2. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1 04.03.2022 3 ore 21 cadre didactice
3. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 05.03.2022 4 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1 05.03.2022 5,5 ore 21 cadre didactice
5. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1 06.03.2022 3 ore 21 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura