În perioada 04.03.2022 – 26.04.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 2, cu durata de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă cuprinde personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematica cursului vizează Utilizarea procesorului de texte Word, Calculul tabelar Excel și Realizarea prezentărilor profesionale. Programul de formare este susținut de profesor formator Spătaru Mihaela și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.