Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1

În perioada 03.12.2021 – 28.02.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 1, cu durata de 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă a cuprins personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Tematica cursului a vizat îmbunătățirea abilităților în utilizarea procesorului de texte Word, a calculul tabelar Excel, precum și realizarea prezentărilor profesionale. Programul de formare a fost susținut de profesor formator Spătaru Mihaela și s-a desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Responsabil program: profesor metodist Virginia Panait