Program de formare „Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, grupa 1

În perioada 11.01.2022-2.03.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în regim online programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației „Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, grupa 1, cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile (CPT), pentru o grupă de formabili, personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. Un număr de 27 de cursanți și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile privind realizarea unui site în WordPress, utilizarea limbajului HTML, utilizarea platformei WordPress, utilizarea platformei Moodle. Programul de formare a fost susținut de prof. Eugen Șerban și s-a desfășurat online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro.
Responsabil program: profesor metodist Nicolae Ariton.