Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 07.03.2022-13.03.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.        Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 10.03.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
2. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 11.03.2022 2 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
3. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1 12.03.2022 5,5 ore 21 cadre didactice
4. Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală – grupa 2 12.03.2022 4 ore 24 – personal didactic și didactic auxiliar
5. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1 13.03.2022 4 ore 21 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura