În perioada 17.03.2022 – 28.04.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează, pentru o nouă grupă de cursanți, programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației „Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile (CPT). Grupul țintă cuprinde personal didactic de predare din învățământul preuniversitar. Tematica cursului vizează locul caracterului în structura personalității umane, trăsături fundamentale de caracter, inteligența emoțională și gestionarea conflictelor/agresiunilor de tip bullying și parteneriatul școală – familie în educarea caracterului. Programul de formare este susținut de profesor formator Batiste Jenica și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/ .