În perioada 17 martie – 28 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea. Pe parcursul a 40 de ore, în sesiuni de formare desfășurate online sincron/asincron, absolvenții au abordat module tematice vizând dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bulliyng-ului, importanța parteneriatului școală – familie în educarea caracterului. Cursul a fost susținut de profesor formator Jenica Batiste și coordonat de profesor metodist Ariton Nicolae.