Programul de formare ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”, 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea, a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3631/27.04.2022.
Un curs adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, modulele tematice vizând dezvoltarea abilităților de organizare a activităților de învățare în mediul online, creare de resurse educaționale deschise (RED), elemente de pedagogie digitală.
Echipa de formatori este alcătuită din profesori și experți în educație: Ciprian Fartușnic, Laura Gunesch, Liviu Constandache, Mara Ivan, Monica Petre, Raluca Petre.
Grupul de elaborare a documentației de acreditare a fost coordonat de Gabriela Nichifor, director al Casei Corpului Didactic Tulcea și Cristina-Sinduța Cherciu, profesor metodist în cadrul compartimentului Programe/Proiecte.
Programul de formare a fost inclus în Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea și va fi furnizat începând cu acest an școlar.