În perioada 6.05.2022-1.07.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea în colaborare cu Asociația PROACTA EDU București, desfășoară programul de formare „Profesor și Părinte AZI”, acreditat de către Ministerul Educației, conform ordinului nr. 3161/13.02.2019, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile.
Programul abordează relația părinte – școală – profesor pe parcursul a 6 module: Rolurile profesorului/ Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului/ Copii cu nevoi speciale/ Stiluri de parenting/ Situaţii familiale atipice/ Comunicare. Cursurile, pentru a treia grupă de formabili constituită, vor fi susținute în sistem online: online meeting – 43 de ore și online asincron – 37 de ore, pe platforma https://proactaedu.ro/, de către formatorii programului de formare continuă acreditat, psiholog Lavinia-Nicoleta Malcea și profesorii Ileana Gălățescu și Cristina-Sinduța Cherciu.