În perioada 06.05.2022-15.06.2022, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Grupa de formabili este constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Teleorman, Constanța, Neamț, Olt, Giurgiu și din municipiul București.
Modulele Programul A doua șansă abordări metodologice și legislative, Proiectare și curriculum – programul A doua șansă, Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți de învățare, Interdisciplinaritate TIC, vor fi susținute de formatorii programului de formare continuă acreditat, profesor Maria Suciu și informatician Alexandra-Mara Ivan. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma elearning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.