Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Tulcea, a organizat joi, 5 mai 2022, atelierul online de dezvoltare profesională intitulat ”Profesionalizarea funcției de director”, cu participarea personalului de conducere din rețeaua de unități de învățământ preuniversitar din județul Tulcea. Activitatea a fost coordonată de doamna Viorica Pavel, inspector școlar general și moderată de doamna Adina Laura Voicu, inspector pentru management instituțional. Invitați speciali – domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea și doamna Simona Mioara Marin, profesor universitar doctor, director al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” Galați.
În alocuțiunile avute, managerii școlari au abordat teme de interes pentru participanți, precum cultura organizațională a instituției de învățământ, managementul dezvoltării durabile prin activități de voluntariat, diagnoza mediului educațional, planul de dezvoltare instituțională. În intervenția sa, directorul Casei Corpului Didactic Tulcea – Gabriela Nichifor a prezentat oportunitățile de formare continuă aflate în portofoliul instituției, pentru dezvoltarea competențelor manageriale.

Invitație atelier de lucru
Afiș
Agenda