Buletin informativ 09.05.2022

Situația programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 02.05.2022-08.05.2022:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1.        Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 06.05.2022 4 ore 24 cadre didactice
2. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 07.05.2022 3,5 ore 24 cadre didactice
3. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă – grupa 1 08.05.2022 4 ore 24 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Șerban Laura