Program de formare ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, grupa 2

În perioada 4 martie – 26 aprilie 2022, s-a desfășurat programul de formare acreditat ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală”, 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea, grupa 2, seria 2021-2022, grup țintă personal didactic și didactic auxiliar angajat în învățământul preuniversitar. Sub coordonarea formatorului Mihaela Spătaru, pe parcursul sesiunilor de formare online sincron/asincron desfășurate pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/, participanții și-au dezvoltat competențele digitale privind accesarea programelor Microsoft Word și Excel și realizarea de prezentări profesionale care pot fi integrate în resurse educaționale utilizate în activitatea didactică.