A2.2. Derularea și monitorizarea programului de formare

Program de formare ”Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A Doua Șansă”_grupa 2_ACCED

 27 februarie 2020  05:17:10

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A doua șansă”, cu […]

Program de formare ”Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A Doua Șansă”_grupa 1_ACCED

 18 decembrie 2019  05:25:01

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A doua șansă”, cu […]

Formare proiect ACCED, POCU 106346 – grupa 4

 2 octombrie 2019  06:02:32

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin […]

Formarea cadrelor didactice din unitățile școlare din județul Tulcea în proiectul ”ACCED”, POCU 106346 grupele 1, 2, 3

 8 mai 2019  05:12:21

În cadrul Proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare „Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin O.M. nr. 5031/26.08.2016, 40 ore, 10 CPT, pentru trei grupe formate […]