Program de formare ”Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A Doua Șansă”_grupa 1_ACCED

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A doua șansă”, cu durata de 40 ore, 10 CPT, acreditat prin O.M.E.N. nr. 4482/15.07.2019 pentru grupa 1 formată din cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului, care provin din școlile parteneri asociați Liceul Tehnologic Topolog și Școala Gimnazială Ciucurova.
Programul de formare se încadrează în Activitatea 2. Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS, respectiv A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare și este structurat pe 4 module:
Modul I: ”Programul A doua șansă – abordări metodologice și legislative”;
Modul II: ”Proiectare și curriculum-programul A doua șansă”;
Modul III: ”Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare”;
Modul IV: ”Interdisciplinaritate – TIC”.
Sesiunile de formare au fost desfășurate în perioada 27.09.2019-13.12.2019, în locația acreditată M.E.N. ”Liceul Tehnologic Topolog, județul Tulcea”, cu participarea unui număr de 22 cursanți. Programul de formare a fost susținut de formatorul Suciu Maria.