Program de formare ”Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A Doua Șansă”_grupa 2_ACCED

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, Cod SMIS 2014+: 106346, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a furnizat programul de formare „Abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea programului A doua șansă”, cu durata de 40 ore, 10 CPT, acreditat prin O.M.E.N. nr. 4482/15.07.2019, pentru o a doua grupă formată din cadre didactice selectate în grupul țintă al proiectului, care provin din școlile parteneri asociați Școala Gimnazială Jurilovca și Școala Gimnazială Ceamurlia de Jos.

Programul de formare se încadrează în Activitatea 2 Formarea specialiștilor pentru reducerea abandonului școlar și prevenirea PTS, respectiv A2.2 Derularea și monitorizarea programului de formare și este structurat pe 4 module:

Modulul 1 – „Programul A doua șansă-abordări metodologice și legislative”
• Planuri-cadru specifice programului A doua șansă;

Modulul 2 – „Proiectare și curriculum-programul A doua șansă”
• Programele școlare specifice programului A doua şansă;
• Proiectare și planificarea conținuturilor învățării;
• Adaptarea demersurilor didactice la particularitățile cursanților din programul A doua şansă;

Modulul 3 – „Strategii didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază la elevii/tinerii cu dificultăți în învățare”
• Metode activ-participative care promovează un învățământ incluziv;
• Alfabetizarea – condiție esențială în dobândirea competențelor cheie;
• Abordări integratoare ale matematicii;

Modulul 4 – ”Interdisciplinaritate TIC”
• Abordarea transdisciplinară a învățării în formarea competențelor integratoare și durabile;
• Utilizarea calculatorului/internetului – învățarea digitală;
• Instrumente digitale în activitatea extrașcolară.

În urma sesiunii de evaluare finală desfășurată în data de 26 februarie 2020, un număr de 22 cursanți GT au absolvit, urmând să fie certificați.
Programul de formare a fost susținut de formatorii Suciu Maria și Ivan Mara Alexandra.