Anunț organizare program de formare acreditat M.E.C. ”Ora de Net-Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului (FUCSI)”

Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România anunță organizarea programului de formare acreditat M.E.C., „Ora de Net-Folosirea utilă, creativă şi sigură a internetului (FUCSI)”. Programul are o durată de 60 de ore și 15 credite profesionale transferabile și are ca scop formarea deprinderilor de folosire utilă, sigură și creativă a internetului și a noilor tehnologii în activitatea didactică precum și în ansamblul procesului interactiv-educativ . Grupul țintă al programului este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar (personal didactic de predare și personal didactic auxiliar – învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceu).
Modulele incluse de program sunt: Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie-comunitate; Siguranța online; Cetățenie digitală și educație media; Resurse media în procesul educațional. Cursanții vor parcurge într-o manieră interactivă tematici precum: Cyberbullying (hărțuirea cibernetică), dependenţa de Internet, pericole privind relaţionarea în mediul online, protecția datelor personale, folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar.
Taxa cursului este 250 lei.
Persoanele interesate se pot înscrie completând formularul AICI
Informații suplimentare se pot obține de la responsabilul de curs, profesor metodist Cristina Cherciu, tel.0240516656, email: cristina.cherciu@ccdtulcea.ro .