În atenția cadrelor didactice_Înscrieri programe de formare semestrul I, an școlar 2019-2020

Lista programelor de formare acreditate/avizate care vor fi organizate în semestrului I, an școlar 2019-2020, a fost actualizată și poate fi consultată în secțiunea Înscrieri online cursuri . Termenul de înscriere este 31.10.2019.
Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea a primit avizul Ministerului Educației Naționale cu nr. 37537/7.10.2019 și poate fi vizualizată în secțiunea Ofertă de formare 2019-2020.