Activitatea metodică a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din județul Tulcea, semestrul I, anul școlar 2019-2020

Miercuri, 16 octombrie 2019, a avut loc activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare din municipiul și județul Tulcea. Acțiunea s-a desfășurat în amfiteatrul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea.

Echipa Casei Corpului Didactic Tulcea formată din director Gabriela Nichifor și profesorii metodiști Nicolae Ariton și Cristina Cherciu, împreună cu inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul I.S.J. Tulcea, Rodica Nicotitov, au oferit informații privind Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020, legislația specifică domeniului dezvoltării profesionale, analiza nevoii de formare la nivel de unități școlare, modalitățile optime de comunicare cu personalul didactic și didactic auxiliar, gestionarea activității de perfecționare, obținerea definitivării și a gradelor didactice în învățământ. De asemenea, au fost prezentate detalii privind organizarea de programe de formare în cadrul proiectelor POCU în care C.C.D. Tulcea este implicată, respectiv ACCED 106346, PRO_ITI 106371 și CRED 118327.
Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020, avizată de Ministerul Educației Naționale, cuprinde 11 programe de formare acreditate și 35 de programe avizate, cursuri care acoperă în mare măsură nevoia de formare identificată prin instrumente specifice, în rândul cadrelor didactice. Responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare participante la activitate au primit, în cadrul mapelor de lucru, o Notă informativă, cuprinzând principalele informații care urmează să fie diseminate de aceștia în școli.