Ofertă de formare

Oferta de formare 2018-2019
Oferta de formare 2018-2019 a fost avizată de M.E.N. prin adresa nr.37623/22.10.2018. Detalii privind costurile programelor de formare găsiți în secțiunea Înscrieri online cursuri.

Informații privind programele de formare organizate în semestrul II, an școlar 2018-2019 (cursuri deschise, grup țintă, număr ore/CPT, cost program) găsiți în secțiunea Înscrieri online cursuri.