Ofertă de formare

Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea a fost elaborată de Compartimentul Programe/ Proiecte și a primit avizul Ministerului Educației Naționale cu nr. 37537/7.10.2019.
Lista programelor de formare acreditate/avizate care vor fi organizate în semestrului I, an școlar 2019-2020, poate fi consultată în secțiunea Înscrieri online cursuri .