PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE, FURNIZOR CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA

 

 1. Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)
 2. Școala și familia în formarea personalității elevilor
 3. Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală
 4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar
 5. Managementul comunicării și relații publice
 6. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional
 7. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă

 

PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

 

 1. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online
 2. Utilizarea aplicațiilor Gsuite for Education în managementul școlar
 3. Negocierea conflictului
 4. Etică și integritate
 5. Comunicare în situații de criză
 6. Protecția datelor cu caracter personal
 7. Educație pentru Holocaust
 8. Curs de învățare a limbii engleze
 9. Curs de învățare a limbii chineze
 10. Integrarea copiilor cu C.E.S. în școala de masă
 11. Bullying-ul în mediul educațional
 12. Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne – modul I