Înscriere online cursuri

IMPORTANT!
1. Conform procedurii de înscriere aplicată de Casa Corpului Didactic Tulcea, înscrierea la cursuri pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2018-2019, se încheie în data de 20.03.2019.
2. Persoanele care s-au înscris prin completarea formularului online vor primi pe adresa personală de e-mail detalii privind începerea activităților de formare (vă rugăm să vă verificați și folderul SPAM).

DENUMIRE PROGRAM DE FORMARETip program
Nr. ore/Nr. CPT
Grup țintăCost
program/cursant
FORMULAR ÎNSCRIERE
TERMEN ÎNSCRIERE
INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE ÎN MEDIUL ȘCOLARAcreditat M.E.N.
40 ore
10 CPT
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar200Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar
COMPETENȚE DIGITALE PENTRU CERTIFICARE ECDLAvizat M.E.N.
40/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200Competențe digitale pentru certificare ECDL
FORMATORAutorizat ANC
40/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice350Formator
INSPECTOR RESURSE UMANECurs autorizat ANC
20/
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice260Inspector resurse umane
INIȚIERE ÎN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN ȘCOALĂAcreditat M.E.N.
102 ore
25 CPT
Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar380Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală
Încheiat perioadă înscrieri
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURIAcreditat M.E.N.
40 ore
10 CPT

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori diriginți, consilieri școlari200Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri
Încheiat perioadă înscrieri
DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂAvizat M.E.N.
24 ore
Cadre didactice din învățământul preuniversitar120Dezvoltarea instituțională prin proiecte cu finanțare europeană
Încheiat perioadă înscrieri
CURS DE ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZEAvizat M.E.N.
30 ore
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice150Curs de învățare a limbii engleze
Încheiat perioadă înscrieri
INTRODUCERE ȘI ACTUALIZARE DE DATE ÎN SIIIRAvizat M.E.N.
24 ore
Personalul didactic și didactic auxiliar – responsabil SIIIR din unitățile de învățământ120Introducere și actualizare de date în SIIIR
Încheiat perioadă înscrieri
PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI A VIOLENŢEI ÎN ŞCOLIAvizat M.E.N.
24 ore
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice120Prevenirea delincvenţei juvenile şi a violenţei în şcoli
Încheiat perioadă înscrieri
ABILITARE ÎN PROIECTAREA CDȘ ȘI A ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULAREAvizat M.E.N.
24 ore
Cadre didactice din învățământul preuniversitar120Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare
Încheiat perioadă înscrieri
ÎNVĂȚAREA ÎN CONTEXT NONFORMALAvizat M.E.N.
16 ore
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi100Învățarea în context nonformal
Încheiat perioadă înscrieri
PATRIOTISM ȘI INTERCULTURALITATE EUROPEANĂAcreditat M.E.N.
100 ore/25 CPT
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar400Patriotism și interculturalitate europeană
Încheiat perioadă înscrieri
METODICA PREDĂRII - ÎNVĂȚĂRII - EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARAcreditat M.E.N.
120 ore/30 CPT
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar400Metodica predării predării-învățării-evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar
Încheiat perioadă înscrieri
Curs GDPR (Protecția datelor cu caracter personal) + Kit de implementare, prelucrare și protecția datelor cu caracter personal în instituțiile de învățământ preuniversitar

DETALII CURS
Activitate de formare
8/-
(în parteneriat cu un furnizor extern)
Personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar350Curs protecția datelor cu caracter personal pentru școli, directori, profesori și personalul auxiliar

Încheiat perioadă înscrieri

Documente necesare înscrierii

Copii după diploma de licență, carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, Adeverință de angajat (există tipizat mai jos), Declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul (există tipizat mai jos), Acord de plată – numai în situația în care plătește școala (există tipizat mai jos)

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Adeverinta eliberata de scoala_model
Acord-de-plata-cost-program_model