Înscriere online cursuri

În tabelul de mai jos se găsesc programele de formare care se vor desfășura în semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020. Persoanele interesate se vor înscrie prin accesarea formularului de înscriere din dreptul cursului pentru care optează.
Oferta programelor de formare continuă anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea este avizată de Ministerului Educației și Cercetării prin adresa cu nr. 37537/7.10.2019.
După constituirea grupelor, participanții vor fi informați privind calendarul activităților de formare, de către responsabilul de curs.

DENUMIRE PROGRAME DE FORMARENr. ore | Nr. CPTGrup țintăCost program/
cursant
Responsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri40 / 10Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”
Pachet Management educațional

  1. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar

  2. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

240 / 60Personal didactic de predare învățământul preuniversitar850Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Pachet management educațional”
Patriotism și interculturalitate europeană100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar400Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Patriotism și interculturalitate europeană”
Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice120 / 30Personal didactic de predare învățământul preuniversitar450Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”
Google Educator Nivel 1-intermediari100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar500prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
”Google Educator Nivel 1-intermediari”
Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană24 / -Cadre didactice din învăţământul preuniversitar150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
Învățarea în context nonformal16 / -Cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi100prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Învățarea în context nonformal”
Competențe digitale pentru certificare ECDL40 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice210prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Competențe digitale pentru certificare ECDL”
Curs de invățarea limbii engleze30 / -Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice170prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii engleze”
Curs de invățarea limbii chineze40 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii chineze”
Introducere și actualizare de date în SIIIR24 / -Personal didactic și didactic auxiliar- responsabil SIIIR din unitățile de învățământ150prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere „Introducere și actualizare de date în SIIIR”
Curs de perfecționare secretar24 / -Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere „Curs de perfecționare secretar”
Etică și integritate24 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice220prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Etică și integritate”
Protecția datelor cu caracter personal24 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și alte categorii de beneficiari220prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Protecția datelor cu caracter personal”
Sistemul de Control Intern Managerial24 / -Manageri școlari, cadre didactice/ persoane responsabile de realizarea controlului intern în instituțiile de învățământ preuniversitar220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Sistemul de Control Intern Managerial”
Negocierea conflictului24 / -Cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice160prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„ Negocierea conflictului”
Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare24 / -cadre didactice din învățământul preuniversitar120prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare”
Management instituţional24 / -directori unități de învățământ150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„Management instituţional”

Dosarul de înscriere cuprinde:
– copie diploma de licență;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– adeverință de angajat – Descarcă aici;
– declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul Descarcă aici;
– acord de plată – numai în situația în care plătește școala – Descarcă aici.