Înscriere online cursuri

Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea a fost elaborată de Compartimentul Programe/ Proiecte și a primit avizul Ministerului Educației Naționale cu nr. 37537/7.10.2019.
În funcție de avizări, acreditări, oportunități, lista va fi completată pe parcurs cu alte programe.
Termenul de înscriere este 31.10.2018.

DENUMIRE PROGRAME DE FORMARENr. oreNr. CPTGrup țintăCost program/
cursant
Responsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
INIȚIERE ÎN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN ȘCOALĂ10225Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar400prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală”
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI4010Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”
PACHET MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
1. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar
2. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

24060Personal didactic de predare învățământul preuniversitar850prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Pachet management educațional”
PATRIOTISM ȘI INTERCULTURALITATE EUROPEANĂ10025Personal didactic de predare învățământul preuniversitar400prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Patriotism și interculturalitate europeană”
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE12030Personal didactic de predare învățământul preuniversitar450prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”
Google Educator Nivel 1-intermediari10025Personal didactic de predare învățământul preuniversitar500prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
”Google Educator Nivel 1-intermediari”
Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană24-Cadre didactice din învăţământul preuniversitar150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
Învățarea în context nonformal16-Cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi100prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Învățarea în context nonformal”
Competențe digitale pentru certificare ECDL40-Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice210prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Competențe digitale pentru certificare ECDL”
Curs de invățarea limbii engleze30-Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice170prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii engleze”
Curs de invățarea limbii chineze40-Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii chineze”
Introducere și actualizare de date în SIIIR24-Personal didactic și didactic auxiliar- responsabil SIIIR din unitățile de învățământ150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere „Introducere și actualizare de date în SIIIR”
Curs de perfecționare secretar24-Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere „Curs de perfecționare secretar”
Etică și integritate24-Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Etică și integritate”
Protecția datelor cu caracter personal24-Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și alte categorii de beneficiari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Protecția datelor cu caracter personal”
Sistemul de Control Intern Managerial24-Manageri școlari, cadre didactice/ persoane responsabile de realizarea controlului intern în instituțiile de învățământ preuniversitar220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Sistemul de Control Intern Managerial”
Negocierea conflictului24-Cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice160prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Negocierea conflictului”

Dosarul de înscriere cuprinde:
– copie diploma de licență;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– adeverință de angajat – Descarcă aici;
– declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul Descarcă aici;
– acord de plată – numai în situația în care plătește școala – Descarcă aici.

Persoanele care se înscriu la cursuri vor depune/transmite dosarul de înscriere numai după ce vor fi contactate de coordonatorul programului de formare.