Înscriere online cursuri

IMPORTANT!
1. Conform procedurii de înscriere aplicată de Casa Corpului Didactic Tulcea, perioada de înscriere la cursuri pentru semestrul I, an școlar 2018-2019, s-a încheiat în data de 31.10.2018.
2. Persoanele care s-au înscris prin completarea formularului online vor primi pe adresa personală de e-mail detalii privind începerea activităților de formare (vă rugăm să vă verificați și folderul SPAM).
3. Rămân deschise formularele de înscriere pentru programele de formare din tabelul de mai jos în vederea completării grupelor.

DENUMIRE PROGRAM DE FORMARETip program
Nr. ore/Nr. CPT
Grup țintăCost
program/cursant
FORMULAR ÎNSCRIERE
TERMEN ÎNSCRIERE
INFORMATICĂ ȘI T.I.C. PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-AAcreditat M.E.N.
60/15
Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar300Informatică și T.I.C. pentru gimnaziu – clasa a V-a
Termen înscriere: 15.11.2018
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURIAcreditat M.E.N.
40/10
Personal didactic de predare din învățământul preșcolar și primar200Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri
Termen înscriere: 15.11.2018
COMPETENȚE DIGITALE PENTRU CERTIFICARE ECDLAvizat M.E.N.
40/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200Competențe digitale pentru certificare ECDL
Termen înscriere: 15.11.2018
DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂAvizat M.E.N.
24/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar120Dezvoltarea instituțională prin proiecte cu finanțare europeană
Termen înscriere: 15.11.2018
CURS DE ÎNVĂȚARE A LIMBII ENGLEZEAvizat M.E.N.
30/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice150Curs de învățare a limbii engleze
Termen înscriere: 15.11.2018
CURS DE ÎNVĂȚARE A LIMBII CHINEZE - INIȚIEREAvizat M.E.N.
40/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice100Curs de învățare a limbii chineze – inițiere
Termen înscriere: 15.11.2018
INTRODUCERE ȘI ACTUALIZARE DE DATE ÎN SIIIRAvizat M.E.N.
24/-
Personalul didactic și didactic auxiliar – responsabil SIIIR din unitățile de învățământ120Introducere și actualizare de date în SIIIR
Termen înscriere: 15.11.2018
FORMATORAutorizat ANC
40/-
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice350Formator
Termen înscriere: 15.11.2018

Documente necesare înscrierii

Copii după diploma de licență, carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, Adeverință de angajat (există tipizat mai jos), Declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul (există tipizat mai jos), Acord de plată – numai în situația în care plătește școala (există tipizat mai jos)

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Adeverinta eliberata de scoala_model
Acord-de-plata-cost-program_model