Înscriere online cursuri

Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea a fost elaborată de Compartimentul Programe/ Proiecte și a primit avizul Ministerului Educației Naționale cu nr. 37537/7.10.2019.
În tabelul de mai jos găsiți informații privind situația înscrierilor/constituirii grupelor pentru programele de formare lansate de Casa Corpului Didactic Tulcea în semestrul I, an școlar 2019-2020.
Rămân deschise formularele de înscriere pentru programele de formare cu grupă în curs de realizare, până la data de 4 decembrie 2019.
După constituirea grupelor, participanții vor fi informați privind calendarul activităților de formare, de către responsabilul de curs.

DENUMIRE PROGRAME DE FORMARENr.
ore / Nr.
CPT
Grup țintăCost program/
cursant
Responsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
INIȚIERE ÎN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN ȘCOALĂ102 / 25Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar400prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală”
Grupă în curs de finalizare
5 locuri disponibile
PACHET MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
1. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar
2. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

240 / 60Personal didactic de predare învățământul preuniversitar850prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Pachet management educațional”
Grupă în curs de finalizare
7 locuri disponibile
Curs de invățarea limbii chineze40 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii chineze”

Grupe în curs de finalizare
10 locuri disponibile
Etică și integritate24 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Etică și integritate”

Grupă în curs de constituire -5 locuri disponibile
Sistemul de Control Intern Managerial24 / Avizat
M.E.N.
Manageri școlari, cadre didactice/ persoane responsabile de realizarea controlului intern în instituțiile de învățământ preuniversitar220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Sistemul de Control Intern Managerial”

Grupă în curs de constituire -10 locuri disponibile
Negocierea conflictului24 / Avizat
M.E.N.
Cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice160prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere
” Negocierea conflictului”

Grupă în curs de constituire -10 locuri disponibile
Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană24 / Avizat
M.E.N.
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
Grupă în curs de constituire -10 locuri disponibile
Manager de proiect 40 / Certificare
ANC
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice,
conditii de acces studii superioare
350prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Manager de proiect”
Grupă în curs de constituire
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE120 / 30Personal didactic de predare învățământul preuniversitar450prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
S-au încheiat înscrierile.
Sunt în desfășurare două grupe.
Următoarele grupe vor fi planificate începând cu lunile decembrie 2019/ianuarie 2020.
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI-PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI40 / 10Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită.
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea.
Google Educator Nivel 1-intermediari100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar500prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită.
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea.
PATRIOTISM ȘI INTERCULTURALITATE EUROPEANĂ100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar400prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea
Învățarea în context nonformal16 / Avizat
M.E.N.
Cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi100prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea
Competențe digitale pentru certificare ECDL40 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice210prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea

Curs de invățarea limbii engleze30 / Avizat
M.E.N.
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice170prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea

Introducere și actualizare de date în SIIIR24 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic și didactic auxiliar- responsabil SIIIR din unitățile de învățământ150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea
Curs de perfecționare secretar24 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea

Protecția datelor cu caracter personal24 / Avizat
M.E.N.
Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și alte categorii de beneficiari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere inchis
Grupă neconstituită
Cursul va fi replanificat în sem. al II-lea

Dosarul de înscriere cuprinde:
– copie diploma de licență;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– adeverință de angajat – Descarcă aici;
– declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul Descarcă aici;
– acord de plată – numai în situația în care plătește școala – Descarcă aici.

Persoanele care se înscriu la cursuri vor depune/transmite dosarul de înscriere numai după ce vor fi contactate de coordonatorul programului de formare.