Înscriere online cursuri

 
ÎNSCRIERI CURSURI ACREDITATE M.E.N.
ÎNSCRIERI CURSURI AVIZATE M.E.N.
COSTURI PROGRAME DE FORMARE SEM. II

În anul școlar 2017-2018, înscrierile la programele de formare organizate de C.C.D. Tulcea se fac numai în perioade prestabilite, după cum urmează:
– Pentru cursuri planificate în semestrul I: 2.10.2017 – 31.10.2017;
– Pentru cursurile planificate pentru semestrul al II-lea: 12.02.2018 – 28.02.2018 (lista cursurilor va fi publicată în luna februarie 2018).

PAȘI ÎNSCRIERE:

1. Persoanele interesate completează formularul on-line atașat cursului, disponibil în secțiunile Înscriere cursuri acreditate M.E.N. și Înscriere cursuri avizate M.E.N.
2. După constituirea unei grupe de 20-25 cursanți, responsabilul desemnat de C.C.D. solicită prin e-mail reconfirmare înscriere și comunică începerea programului de formare.
3. Până la începerea cursului, persoanele care confirmă înscrierea achită total/partial costul programului și depun/transmit dosarul personal care cuprinde: Adeverința de înscriere (disponibilă pentru descărcare mai jos, în secțiunea Documente necesare înscrierii), copii după act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (în situația schimbării numelui) și după diploma de studii. NU se acceptă dosare incomplete.
Modalități:
– Dosarul se depune la secretariat concomitent cu plata totală/parțială a costului programului de formare la casieria C.C.D. Tulcea, care are program zilnic între 12:30-16:30;
– Dosarul (inclusiv dovada plății) se transmite scanat la adresa de email ccd_tl@yahoo.com, iar achitarea costului programului de formare se face prin virament, datele de identificare ale instituției fiind: Casa Corpului Didactic Tulcea, str. Alunișului nr.7, Cod Fiscal 14351974, Cont RO72TREZ64120E335000XXXX, Trezoreria Tulcea. Viramentul se poate realiza atât prin instituțiile bancare, cât și prin oficiile poștale.
4. În cazul în care programul de formare este achitat de către unitatea școlară, se va transmite înainte de începerea cursului, către C.C.D. Tulcea, prin e-mail sau fax, Acordul de plată, document disponibil pentru descărcare mai jos, în secțiunea Documente necesare înscrierii.
În această situație, persoanele înscrise pot trimite dosarul personal, scanat, la adresa de e-mail ccd_tl@yahoo.com , după ce vor fi contactate de către responsabilul de program.

 

Documente necesare înscrierii