Înscriere online cursuri

În tabelul de mai jos se găsesc programele de formare care se vor desfășura în semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020. Persoanele interesate se vor înscrie prin accesarea formularului de înscriere din dreptul cursului pentru care optează.

Termenul de înscriere este 16 martie 2020.

Oferta programelor de formare continuă anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea este avizată de Ministerului Educației și Cercetării prin adresa cu nr. 37537/7.10.2019.
După constituirea grupelor, participanții vor fi informați privind calendarul activităților de formare, de către responsabilul de curs.

DENUMIRE PROGRAME DE FORMARENr. ore | Nr. CPTGrup țintăCost program/
cursant
Responsabil programFORMULAR ON-LINE ÎNSCRIERE
Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri40 / 10Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori, diriginți, consilieri școlari220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscriere ”Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului de droguri”
”Ora de Net_Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI)”60 / 15Cadre didactice din învățământul preuniversitar
(personal didactic de predare și personal didactic auxiliar)
250prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro
Formular de înscrire ”Ora de Net_Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului”
Pachet Management educațional

  1. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar

  2. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

240 / 60Personal didactic de predare învățământul preuniversitar850Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Pachet management educațional”
Patriotism și interculturalitate europeană100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar400Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Patriotism și interculturalitate europeană”
Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice120 / 30Personal didactic de predare învățământul preuniversitar450Persoană de contact
Coman Liliana
contact@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”
Google Educator Nivel 1-intermediari100 / 25Personal didactic de predare învățământul preuniversitar500prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
”Google Educator Nivel 1-intermediari”
Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană24 / -Cadre didactice din învăţământul preuniversitar150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
Învățarea în context nonformal16 / -Cadre didactice din învățământul preuniversitar-consilieri educativi100prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Învățarea în context nonformal”
Competențe digitale pentru certificare ECDL40 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice210prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Competențe digitale pentru certificare ECDL”
Curs de invățarea limbii engleze30 / -Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice170prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii engleze”
Curs de invățarea limbii chineze40 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice200prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Curs de invățarea limbii chineze”
Introducere și actualizare de date în SIIIR24 / -Personal didactic și didactic auxiliar- responsabil SIIIR din unitățile de învățământ150prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere „Introducere și actualizare de date în SIIIR”
Curs de perfecționare secretar24 / -Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar (secretar)150prof. metodist
Ariton Nicolae
nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere „Curs de perfecționare secretar”
Etică și integritate24 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice220prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Etică și integritate”
Protecția datelor cu caracter personal24 / -Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și alte categorii de beneficiari220prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Protecția datelor cu caracter personal”
Sistemul de Control Intern Managerial24 / -Manageri școlari, cadre didactice/ persoane responsabile de realizarea controlului intern în instituțiile de învățământ preuniversitar220prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
” Sistemul de Control Intern Managerial”
Negocierea conflictului24 / -Cadre didactice din învățământul preuniversitar/categorii de beneficiari altele decât cadrele didactice160prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„ Negocierea conflictului”
Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare24 / -cadre didactice din învățământul preuniversitar120prof. metodist
Ariton Nicolae nicolae.ariton@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„Abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare”
Management instituţional24 / -directori unități de învățământ150prof. metodist
Cherciu Cristina
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Formular de înscriere
„Management instituţional”

Dosarul de înscriere cuprinde:
– copie diploma de licență;
– copie carte de identitate;
– copie certificat de naștere;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– adeverință de angajat – Descarcă aici;
– declarație privind prelucrarea datelor personale – obligatoriu când se depune dosarul Descarcă aici;
– acord de plată – numai în situația în care plătește școala – Descarcă aici.